Báo cáo kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ năm 2019-2023
Số ký hiệu văn bản 08/BC-UBND
Ngày ban hành 11/01/2024
Ngày hiệu lực 11/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ năm 2019-2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm document-28-.pdf

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Dương - Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Dương - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenduong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang