Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đại hội Đại biểu thành viên Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp Yên Dương Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 19,20/7/2023 Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp Yên Dương tổ chức tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên HTX nhiệm kỳ 2020 -2025. Tham dự Đại hội có: Bà Nguyễn Thị Hiên- Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Ý Yên; các  đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, Cán bộ, công chức UBND xã, UBMTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội xã Yên Dương và 100 đại biểu thành viên tiêu biểu đại diện cho 2794 hộ thành viên HTX về dự Đại hội. 

anh tin bai

         Ngày 19,20/7/2023 Hợp tác Sản xuất, kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp Yên Dương tổ chức tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên HTX nhiệm kỳ 2020 -2025. Tham dự Đại hội có: Bà Nguyễn Thị Hiên - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Ý Yên; các  đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Cán bộ, công chức UBND xã, UBMTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội xã Yên Dương và 204 đại biểu thành viên tiêu biểu đại diện cho 2282 hộ thành viên HTX về dự Đại hội.           

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của nhiệm kỳ qua và thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp tại địa phương đảm bảo tốt các khâu dịch vụ thủy lợi nội đồng, bảo vệ đồng điền, diệt chuột, bảo vệ thực vật, kết quả năng suất bình quân đạt 120 tạ/ha/năm. Quá trình hoạt động, bộ máy quản lý, điều hành HTX đã nhiệt tình, trách nhiệm tổ chức chỉ đạo sản xuất. Tại Đại hội, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo hoạt động cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới tiếp tục tổ chức các hoạt động dịch vụ phát triển sản xuất để hỗ trợ thành viên, công tác điều hành nước tưới tiêu, cải tạo hệ thống cống ngăn, từng bước cổ phần hóa các dịch vụ theo luật HTX 2012.

anh tin bai

 Phát biểu tại Đại hội Ông.Phạm Đình Thanh – Bí thư Đảng ủy xã nêu những vấn đề cần quan tâm trong nhiệm kỳ tới: tập trung làm tốt khâu dịch vụ Nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích nhằm tăng thu nhập cho hộ xã viên. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Đại hội tập trung, trí tuệ, đoàn kết bầu các chức danh HĐQT, Trưởng kiểm soát đảm bảo điều hành tốt các hoạt động HTX nhiệm kỳ 2020-2025.

          Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ, Đại biểu thành viên Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp Yên Dương Nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã thành công tốt đẹp; các đại biểu đã thống nhất bầu ra bộ máy quản lý, điều hành HTX nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những người tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và có trình độ tham gia quản lý, điều hành HTX. Đại hội nhất trí bầu ông Vũ Văn Trọng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Văn Bốn Thành viên HTX; ông Phạm Đình hổ Kiểm soát HTX; Bà Phạm Thị Thương - Kế toán trưởng HTX, Hội đồng quản trị và kiểm soát, kế toán khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hôi và phát biểu bế mạc Đại hội.                                                                              

                                   Nguyễn Thị Huế - Công chức VHTT-TDTT


Cơ quan chủ quản: Xã Yên Dương - Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Dương - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenduong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang