Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đảng bộ xã Yên Dương triển khai nhiệm vụ năm 2024
Vừa qua, Đảng bộ xã Yên Dương tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2/9, 7/11 và kết hợp hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
anh tin bai

    Đảng bộ xã Yên Dương hiện có trên 200 Đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ. Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản của cấp trên bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. Tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH của xã, năm qua xã đã hoàn thành kế hoạch. Tổng  giá trị thu nhập từ cây trồng ước đạt trên 49 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp -TTCN - thương mại dịch vụ phát triển. Phát huy lợi thế ngành nghề truyền thống và điều kiện giao thương buôn bán, các công ty doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh duy trì sản xuất, đa dạng hóa các mặt hàng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tăng cường công tác quản lý thị trường đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện như phân bón, thuốc trừ sâu, thóc giống, thuốc tân dược, bảo về quyền lợi cho người sản xuất và tiêu dùng. 

    Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, sự nghiệp y tế, giáo dục đào tạo, Quốc phòng - An ninh tiếp tục được điều hành và triển khai có hiệu quả. Cả 3 trường duy trì tốt chất lượng dạy và học. Trạm Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương ổn định….Công tác phát triển Đảng được quan tâm. Việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Qua đánh giá phân loại chất lượng năm 2023, xã có 1 Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về đánh giá chất lượng Đảng viên, có 163 Đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

anh tin bai

 

      Năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Dương tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, kêu gọi đầu tư, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp các ngành, nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại, lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Kinh tế - xã hội với các mục tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu gieo trồng đạt 100% diện tích. Năm 2024 xã phấn đấu về đích NTM nâng cao. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội….

 


Cơ quan chủ quản: Xã Yên Dương - Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Dương - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenduong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang