Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
7123/QĐ-UBND 17/10/2023 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chủ tịch UBND xã Yên Dương nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 25
Tải về
59/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định về việc kiện toàn tổ công tác giải quyết kiến nghị của công dân về vấn đề tôn giáo tại thôn Vũ Xuyên
Lượt xem: 25
Tải về
6222/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Yên dương nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 33
Tải về
51/QĐ-UBND 12/10/2023 Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " xã
Lượt xem: 26
Tải về
16/KH-BCĐ 10/10/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: xã Yên Dương năm 2023
Lượt xem: 52
Tải về
55/QĐ-UBND 25/10/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm
Lượt xem: 25
Tải về
26/TB-UBND 25/10/2023 Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo VSATTP xã
Lượt xem: 40
Tải về
27/TB-UBND 06/11/2023 Thông báo về việc thu thập, cập nhập, chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn xã đến năm 2025
Lượt xem: 26
Tải về
44/QĐ-UBND 19/09/2023 Quyết định kiện toàn Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Lượt xem: 23
Tải về
46/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định thành lập khung diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023
Lượt xem: 24
Tải về
12345

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Dương - Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Dương - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenduong.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang